HK Danmark

Udvikling af koncept for samt undervisning i forandringsledelse i forbindelse med digitalisering, målrettet tillidsvalgte. Udviking af blended learning materialer.

‘Ditte har udviklet koncepter for og blended learningmaterialer til flere af kurserne i HKs kursusafdeling. Herudover har hun har undervist i kurset ‘Grib digitaliseringen’ for HKs tillidsvalgte. Vi er særdeles tilfredse med Dittes bidrag, som altid er relevante og kompetente, og som altid introduceres på konstruktiv og velovervejet måde.’