Udvikling af individer, grupper og organisationer.

Fokus på bæredygtig forandring, lederskab og livsførelse.

Nysgerrigt. Lyttende. Sammen.

FORANDRING

I kender jeres forretning, jeres produkt og jeres drømme. I er parat til foandring. Men I skal have organisationen, samarbejdspartnerne og kunderne med, hvis I skal lykkes.

Jeg har arbejdet med forandringsprocesser i alle former i både store og små, nationale og internationale, offentlige og private virksomheder. Min erfaring er, at bæredygtig forandring skal være dybt forankret i organisationens sjæl og strategi, hvis den skal  holde over tid og opnå den ønskede gevinst.

Jeg hjælper jer med at udvikle jeres forretning, jeres organisation og jeres fortælling, så I går fra tanke og tale til praksis og bundlinje. Sammen skaber vi BÆREDYGTIG FORANDRING.

Mit bidrag:

 • Udvikling af forandringsstrategier
 • Operationel støtte til forandring
 • Udvikling af understøttende fortællinger (Intern og ekstern kommunikation)
 • Involvering og forankring hos ledelse, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere/leverandører

LEDERSKAB

At vise vejen. At inspirere og lade sig inspirere. At vide, hvem man er. At skabe og give mening liv. Som menneske. Som leder. Som virksomhed.

Mit fokus er lederskab, der forener mennesket med rollen og organisationen med visionen, og som viser vejen mod en bæredygtig fremtid, der balancerer mennesker, miljø og forretning.

Jeg har arbejdet med udvikling af organisatorisk og personligt lederskab i mange forskellige former gennem de sidste 20 år.

Mit bidrag:

 • Udvikling af det helhedsorienterede lederskab (individuelt eller i grupper)
 • Udvikling af bæredygtige strategiprocesser og forretningsudvikling - få bæredygtighed ind i kerneforretningen
 • Udvikling af cirkulære forretningsmodeller
 • Workshop: Fra verdensmål til hverdagsmål

LIVSFØRELSE

Udvikling af mennesker med udgangspunkt i den enkeltes kerne, styrker og værdier.

En kombination af strukturerede og frie refleksionsprocesser, meditations- og visualiseringsøvelser samt individuelt tilpassede  forløb skaber holdbar forandring.

Mit bidrag:

 • Reflekterende samtaler
 • Coachingforløb
 • Styrk dine valg (kursusforløb)